Området

Spildra er den største øya i Kvænangen, den nordligste fjorden i Troms fylke. Øya har vært bosatt i minst 8.000 år, siden Kristi fødsel av ei samisk befolkning. Frem til 14-1500 tallet var dette et veidesamfunn, folk flyttet rundt i fjorden og ernærte seg gjennom jakt og fiske. Villrein, sel og kval var viktige byttedyr ved siden av de rike fiskeforekomstene i fjorden. På denne tida ble  man mer bofast, fikk husdyr og begynte å selge tørrfisk gjennom Bergenshandelen. Siden da har fisket i kombinasjon med husdyrhold vært selve livsnerven her som andre steder i Nord-Norge. I dag er kanskje Spildra et av de siste steder hvor  fiskarbondetilværelsen fremdeles holdes i hevd.

Øya ligger midt i fjorden på 70 grader nord og har i dag rundt 50 innbyggere. Tidligere bodde folk spredt rundt hele øya, men i dag er bosettingen konsentrert til Dunvik. Her er det skole med 7-8 elever, fiskemottak, butikk, overnatting og lokalbåtanløp. Stedet har god havn og 6-7 sjarker som hører hjemme her. Vinterstid er det mulig å være med en sjark når fangsten hentes.

På naboøya Skorpa ligger den gamle sognekirken – en idyllisk tømmerkirke fra 1850. Øya er  fraflyttet, men gudstjeneste holdes vanligvis den tredje helga i juli. Folk fra hele fjorden møter gjerne opp og kirkesamlingen er en helt spesiell opplevelse.

KLIMA: Sommerstid kan Spildra ha godt over 20 varmegrader – men ingenting garanteres! Vintrene er relativt milde, havet fryser som kjent ikke på  gr.  av Golfstrømmen og det er sjelden mer enn noen få kuldegrader. Midnattsola er oppe fra midten av mai til midten av juli. Marka er stort sett snødekt fra desember til april.

Fra Spildra er det kort vei til sidefjordene Reinfjord og Jøkelfjord. Som navnet røper, ligger her en stor isbre (41kv.km) og som er den eneste breen i Europa som kalver direkte i sjøen. Men isbreen varsler også om de dramatiske klimaendringer som nå finner sted. Brekanten trekker seg stadig raskere tilbake og her kan man ved selvsyn se resultatet av den globale oppvarming. Det arrangeres isklatring og toppturer opp på selve breen.