Jakt, fiske og fritid

SJØFISKE: Kvænangsfjorden har mer enn nok av de vanlige fiskeslagene. Særlig er mulighetene gode for torsk, sei og steinbit. Ellers taes det hyse, kveite, uer, sjøørøye og laks (laksenot) For dem som liker rekorder, kan det opplyses at her ble verdens tredje største torsk tatt på stang (41,5 kg). Fiskeutstyr kan lånes ut og middagen er (nesten) garantert.

ØRRETFISKE: På eiendommen er der tre gode fiskevann (en liten  times gange).

BÆR: Tyttebær, blåbær, litt multer og krøkebær i mengder -  samt sopp.

Jeger og jaktterrengRYPEJAKT: Eiendommen er på ca. 2.000 da og alt er til dels meget godt rypeterreng. Bestanden svinger selvsagt, men mindre enn i innlandet. Passer bra for to mann – eller kvinner. På grunn av saueholdet, brukes ikke hund før 1. oktober.

GÅSEJAKT: I de senere årene har gåsebestanden økt og mange hekker på øya. Jakta er begrenset til de to første ukene, etter det har gåsa fått nok og forsvinner sørover.

FUGLELIV: For fugletittere er Skaga meget spennende. Her er våtmark med vadere, div. trekkfugler samt to store fugleberg og en ternekoloni. Her hekker både svartbak, småmåse, gås, ærfugl og havørn. Ørna sees hver dag. Tidligere hadde plukking av måsegg stor økonomisk betydning og fremdeles plukkes egg i begynnelsen av mai. I april og august mellomlander grågåsa under trekk.

EGGSANKING: Skaga er fra gammelt av et viktig eggvær. Her har det vært plukket egg i tusener av år. I nyere tid var beboerne avhengige av inntektene fra eggsanking. Man kan plukke egg både fra stormåse (svartbak) og småmåse og det er en særegen opplevelse de første to  ukene av mai.

KULTURSTI: Spildra er meget rik på kulturminner. Øya har vært bosatt i minst 8.000 år og her er gjort en rekke arkeologiske funn. Flesteparten av kulturminnene er av samisk opprinnelse, så som gammetufter, offersteder og graver. Bjørnen var et hellig dyr i den gamle samiske religion og jakt og begravelse av bjørn hadde stor rituell betydning. Spildra kan fremvise Nordens største konsentrasjon av bjørnegraver. Videre er her også en norrøn grav og en meget stor nausttuft fra tidlig vikingetid, noe som kan tyde på  et tett samkvem mellom nordmenn og samer. Mange av disse kulturminnene kan oppleves ved å følge en kultursti og lese et hefte som er laget for dette formålet.